Monday, 1 February 2016

Inovatívny projekt rodinného domu na mieru

Bývať v dome, ktorý prináša šťastie a obohacuje?

Chcete bývať v dome, ktorý poskytuje ochranu, zázemie pre šťastný rodinný život a obohatenie?
Ako architektka a Slovenka, staviam a rekonštruujem rodinné domy v Rakúsku a na Slovensku už od roku 2008 v súlade s prirodzeným energetickým poriadkom. Na základe mojich osemročných skúseností som navrhla inovatívny rodinný dom „NEOS“, ktorý je flexibilný, vyhovuje požiadavkám na energetickú úspornosť a možno ho adaptovať na individuálne potreby užívateľa. Mojou úlohou pri adaptácii na konkrétnu rodinu a pozemok je zhodnotiť vynaložené finančné prostriedky klienta na projekt a výstavbu rodinného domu. Prakticky to znamená, že už pri úvodnom stretnutí s klientom a jeho rodinou zisťujeme, aké sú ich priority v živote, ktoré oblasti je treba posilniť. Financie, zdravie, vzťahy alebo rozvoj? Na základe vstupnej konzultácie určíme prioritu pre adaptáciu projektu a vyberieme najvhodnejšiu polohu v rámci vybraného pozemku.
Obr.: Priklad interiéru obývačky domu „NEOS“Čo je prirodzený energetický poriadok?
Prirodzený energetický poriadok je pomenovanie pre súbor pravidiel, ktoré projekt rodinného domu „NEOS“ zohľadňuje. Stavať v súlade s prirodzeným energetickým poriadkom na Zemi znamená pritiahnuť do svojho života viac šťastia, dobré zdravie, hodnotné vzťahy a možnosti pre ďalší rozvoj. Zodpovedá kritériám trvalo udržateľného rozvoja na Zemi, prirodzenej energetickej úspornosti, prirodzenej pretože každý chce za svoje peniaze získať patričnú hodnotu a zabezpečiť si adekvátnu životnosť  produktu alebo vybavenia, resp. návratnosť vynaloženej energie vo forme svojich peňazí. Pretože i peniaze sú energia. Nejde teda len o to „za koľko“, ale predovšetkým „za čo“.

Výber vhodného pozemku
Často krát je miesto pozemku dopredu dané, či už z hľadiska dedenia alebo aktuálnej kúpnej sily rodiny. Čo je však dôležité pri výbere vhodného pozemku?
Na základe mojich skúseností viem, že odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Makléri dokážu zhodnotiť pozemok v rámci štandardných kritérií ako dostupnosť občianskej vybavenosti, dopravné napojenie, hlučnosť lokality, ale povedzme objektívne informácie o umiestnení pozemku vzhľadom na širší územný rozvoj danej lokality vie odhadnúť len málokto z nich. Ich úlohou je pozemok predať a k tomu nepotrebujú ani podrobnosti z Vášho doterajšieho života, ani zo života Vašej rodiny.
Alebo napríklad i vzhľadom na financovanie rozvoja infraštruktúry miest z európskych fondov často z viac ako 75% si ako jednotlivci často neuvedomujeme skutočnú pridanú hodnotu danej investície a nevieme ju preto ani lokálne zužitkovať vo svoj prospech a prospech svojej rodiny.
Počas mojich zahraničných štúdií som mala možnosť podieľať sa na viacerých medzinárodných projektoch rozvoja miest. Ako rodáčka z Bratislavy som sa celkom prirodzene zaujímala o možnostiach rastu môjho rodného mesta. V mojich dvoch diplomových prácach, v roku 2004 na francúzskej Univerzite Pierre-Mendès-France a v roku 2005 na Slovenskej technickej univerzite, som sa venovala téme Petržalky a jej dopravného napojenia na MHD. V roku 2016 je voľba električky ako najvhodnejšieho prostriedku pre rozvoj tejto mestskej časti skutočnosťou. Aj preto sa na bytovú výstavbu dokážem pozerať nielen z pohľadu jedinečných daností klienta, ale aj z hľadiska väčšieho územného celku. Ozaj, vedeli ste o tom, že Petržalka je najväčším sídliskom v Európe?


Vstupná konzultácia alebo absolvovanie kurzu Bývaj šťastne, aktivuj svoj úspech!
Prvá konzultácia má byť zážitkom pre všetkých zúčastnených. Ide o to, dozvedieť sa o sebe a svojich potrebách čo možno najviac. Preto som na základe svojich osemročných skúseností z praxe ako rodinná architektka a absolventka 7. stupňa metódy Jednotného mozgu 3in1 Concepts  vyvinula školenia pre širokú verejnosť na tému šťastné bývanie. Účasť na mojom kurze môže byť i alternatívou k osobnej konzultácii so mnou. Aké sú Vaše životné priority? Aké sú Vaše skúsenosti z bývania, či už v byte alebo dome? Čo Vám to prinieslo alebo vzalo? Čo si želáte v živote zmeniť k lepšiemu? Otázok je mnoho, preto je dôležité položiť si ich včas pred plánovanou výstavbou rodinného domu.
Obr.: Upútavka na kurz Bývaj šťastne, aktivuj svoj úspech

Kritériá pre výstavbu vo vybranej lokalite
Vzhľadom na moje skúsenosti z Rakúska i zo Slovenska bolo pre mňa dôležité vytvoriť projekt, ktorý zohľadňuje regulatívy na rodinnú výstavbu v oboch krajinách. Je navrhnutý v troch základných variáciách: jednodom, dvojdom, a ako radový dom s menšími úpravami vzhľadom na presvetlenie vo vnútri dispozície, pričom všetky varianty možno ďalej rozvíjať a adaptovať na konkrétnu rodinu a pozemok. Takisto je možné upraviť zastavanú a úžitkovú plochu domu podľa potrieb a požiadaviek klienta. V prípade záujmu rada vypracujem i variantu so šikmou strechou.

Výber najvhodnejšej adaptácie projektu RD
A.Štandardná adaptácia
V štandardnej adaptácii projektu možno nájsť všetky vymoženosti, ktoré súčasná rodina pre plnohodnotný život potrebuje. Na prízemí domu sa nachádza denná časť s predsieňou, kanceláriou alebo izbou pre hostí, kuchyňa s obývačkou, toaleta, technická miestnosť a schodisko.
Priestor kuchyne je navrhnutý tak, aby bolo možné kuchyňu od obývačky oddeliť, či už pevnou alebo posuvnou stenou. Obývačka je zasa usporiadaná tak, aby poskytovala dostatok úložného priestoru napr. pre knihy, audio atď. Pri návrhu som zohľadnila i možnosť doplnkového kúrenia pevným palivom v kozube, či kachliach.
V nočnej časti sa nachádzajú izby detí, spálňa rodičov a kúpeľňa s toaletou. Rozlohu miestností možno flexibilne adaptovať na požiadavky rodiny.
V ďalšom kroku pri adaptácii domu na konkrétny pozemok a vzhľadom na orientáciu na svetové strany je treba určiť vhodné farby pre konkrétne miestnosti. Ide o využitie princípov kvantovej fyziky pri zariaďovaní interiéru. Tieto princípy spolu s víziou rodiny pre spoločný život tvoria neoddeliteľnú súčasť konceptu inovatívneho projektu rodinného domu "NEOS".
Obr. Príklad štandardnej adaptácie projektu „NEOS“
B.Premium adaptácia
Táto adaptácia vznikla ako inšpirácia, čo dokáže projekt NEOS.
Je navrhnutý pre štvorčlennú rodinu a prácu jedného až dvoch ľudí v domácej kancelárii. V súčasnosti je veľkým trendom práca z domu. Znamená to zvýšený nárok na usporiadanie priestoru a zohľadnenie miery jej prepojenia so súkromnou časťou domu. Domáca kancelária pri správnom začlenení v dispozícii domu môže myšlienku domu, ktorý obohacuje, účinne podporiť. Vystúpené časti v pôdoryse prakticky znamenajú vyššie náklady na stavbu avšak pri správnom uplatnení princípov, prinesú arkiere vyššiu užívateľskú a energetickú hodnotu. Energetická hodnota znamená v tomto prípade viac energie z hľadiska kvantovej fyziky v danej časti domu, čo sa odrazí i v pridanej hodnote v každodennom živote človeka a rodiny.
V prípade, že je treba zriadiť domácu kanceláriu, je veľmi dôležité urobiť to správne vzhľadom na danosti konkrétneho užívateľa a jeho pozemku. Teda vystavať nielen vhodne nabitú obytnú časť, ale aj pracovnú. Nie je totiž väčšia škoda ako keď nevhodný „náboj“ domu negatívne ovplyvňuje nielen súkromnú ale aj pracovnú oblasť.
Obr.: Príklad Premium adaptácie projektu pre nadštandardné finančné zabezpečenie rodiny v budúcnosti a viac radosti a uznania v rodine a v práci
C.Dvojdom
V prípade, že plánujete zhodnotiť svoj pozemok stavbou dvojdomu, príp. radovou výstavbou, koncept „NEOS“ poskytuje optimálne možnosti adaptácie v závislosti od veľkosti pozemku a požiadaviek na obytný priestor.
Obr.: Koncept „NEOS“ pri výstavbe dvojdomu
Miera energetickej nezávislosti prevádzky domu
Pred podaním projektu na stavebné povolenie je treba mať jasnú predstavu o tom, z akých materiálov bude dom realizovaný ako bude dom vykurovaný, ako bude ohrievaná teplá úžitková voda, apod.
V skratke by som to zhrnula ako vytvorenie si jasnej predstavy o energetickej náročnosti stavby, o nákladoch s tým spojených a teda o miere energetickej nezávislosti vzhľadom na dostupné zdroje.
Je možné využitie obnoviteľných zdrojov energie (tepelné čerpadlo, solárne panely...)?
Chcete vykurovať pevným palivom? Koľko energie a peňazí ste ochotní vynaložiť na dosiahnutie a udržanie optimálnej vnútornej teploty?

Projekt pre stavebné povolenie
Po tom, čo sme vybrali najvhodnejšiu adaptáciu projektu „NEOS“, rozhodli o umiestnení na pozemku, napojení na inžinierske siete a vybrali najvhodnejší spôsob vykurovania, možno prejsť ku finálnemu spracovaniu projektu pre stavebné povolenie. Tejto fáze optimálne predchádza vizualizácia adaptácie projektu rodinného domu na konkrétnom pozemku.
Pre zaujímavosť uvádzam, že v Rakúsku sa tomuto projektu hovorí „Einreichplan“. Na rozdiel od Slovenska nemusí byť spracovaný do velkých podrobností. Tie sú v prípade rodinnej výstavby často ponechané na kompetentných realizátorov stavby.
Obr. Dokumentácia ku projektu „NEOS“. Pôdorys 1.NP a 2.NP.Výber dodávateľov  a autorský dozor
Počas doby, kedy je projekt podaný na stavebné povolenie je najvyšší čas na výber vhodných dodávateľov stavby. V tejto oblasti mám mnoho praktických skúseností. Nebudem sa však o nich na tomto mieste príliš rozpisovať, možno ich zozbieram a uverejním v pripravovanej knihe 8 krokov ku šťastnému domovu. Čo je však nesmierne dôležité je kontrola výdavkov a plnenie úloh načas. Slovensko je malá krajina, čo je na jednej strane úžasné, na strane druhej to môžete pocítiť pri termínoch dodávok a schopnosti riešiť neštandardné situácie počas stavby.
Na toto asi školenie nebude, ale ktovie, možno raz predsa :-)
Autorský dozor je dôležitý z hľadiska dodržiavania prirodzeného energetického poriadku pri realizácii projektu Vášho jedinečného domova.

Farby a zariadenie interiéru
Po podaní projektu na stavebné povolenie je vhodný čas aj na úvahy o vhodnom zariadení interiéru. Podobne ako na začiatku je možné poradiť sa so mnou o výbere vhodného zariadenia na osobnej konzultácii, avšak čoskoro bude možné absolvovať aj kurz na túto tému.
Výberom vhodného zariadenia, jeho umiestnenia v priestore a najvhodnejších farieb, ktoré sa Vám nielen páčia, ale Vás aj podporujú na ceste za šťastím totiž zvyšujete svoje šance na úspech až o celú jednu tretinu. O alchýmii výberu vhodného zariadenia a farieb v interiéri som publikovala článok na tomto blogu tancicidum.blogspot.com vid. nižšie.
Obr.: Príklad farebného riešenia a umiestnenia kuchyne v dome „NEOS“Zhrnutie 8 krokov ku šťastnému domovu
Krok č.1: Výber vhodného pozemku
Krok č.2: Vstupná konzultácia/absolvovanie kurzu Bývaj šťastne, aktivuj svoj úspech!
Krok č.3: Ktoré kritériá pre výstavbu rodinného domu treba v projekte zohľadniť?
Krok č.4: Výber najvhodnejšej adaptácie projektu RD
Krok č.5: Určenie miery energetickej nezávislosti
Krok č.6: Projekt pre stavebné povolenie
Krok č.7: Výber dodávateľov a autorský dozor
Krok č.8: Farby a zariadenie interiéru

Obr. Detaily terasy v prípade Premium a Štandard adaptácie projektu
Lucia Haquel

P.S. Pre záujemcov o projekt "NEOS" rada uvediem, že je dostupný v cene už od 1998,- € s DPH a to bez rozdielu, či chcete dom stavať na Slovensku alebo v Rakúsku.